STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

Dnes je

 

 

 

 

 

Oznámení

 

 

 

 • 15. 11.

  Informace k soutěži MISS SŠ - COPTH
  >> zde


 • 27. 10.

  Informace pro rodiče žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na naši školu
  >> zde


 • 11. 10.

  Informace k přijímacímu řízení 2017/2018 pro umělecké obory
  >> zde


 • 10. 10.

  Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na naši školu
  Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a z matematiky. Více...


 • 7. 10.

  Internetová žákovská knížka
  Známkový systém v provozu. V případě problémů s přihlášením kontaktujte třídní učitele.


 • 6. 10.

  Internetová žákovská knížka
  Známkový systém je mimo provoz, na odstranění závady se pracuje. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


 • 21. 9.

  Nabídka práce:
  Požadovaná profese - všeobecná účetní. Nástup ihned. Bližší informace

  >> zde


 • 21. 9.

  Rekvalifikační kurz
  Rekvalifikační kurz dle vyhl. 50/1978 Sb., § 5 a § 6 o způsobilosti pro práci v elektrotechnice se koná ve dnech 10. až 17. října 2016 v SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179. Zahájení kurzu je 10.10.2016 v 10.00 hod. Podrobnosti Vám sdělí a přihlášky přijímá Ing. Václav Červený, tel. č. 721 423 818, e-mail : cerveny(a)copth.cz


 • 16. 9.

  Rozvrh pro Poděbradskou 1 s platností od 19. 9. (sudý týden)
  >> rozvrh


 • 14. 9.

  Celostátní setkání učňovské mládeže Machři 2016
  >> Propozice


 • 24. 8.

  Informace k zahájení školního roku 2016/2017
  >> 1. ročníky
  Ostatní ročníky: 1. 9. 8:00 ve škole


 • 23. 8.

  Pozvánky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky
  k vyzvednutí od 24. 8. od 8:00 u zástupců ředitele. Bez pozvánky se žák nemůže zúčastnit maturitní zkoušky.


 

ÚSPĚCHY
NAŠICH ŽÁKŮ


Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který pořádáme v sobotu 10. prosince 2016 od 8 do 12 hodin.

Informace o sloučení škol

Dne 18. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č. 18/29 sloučení Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 se Středním odborným učilištěm služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, a to s účinností od 1.7.2016 s tím, že nástupnickou organizací přebírající veškerá práva a závazky je příspěvková organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Upozorňujeme, že v současné době jsou na přechodné období v provozu původní webové stránky obou škol: www.copth.cz a www.sousluzeb.cz

 
 

Obory vzdělání pro elektrotechniku mají velmi pestrou škálu zaměření na slabo- i silnoproudou elektrotechniku. Jejich absolvováním získají žáci teoretické znalosti i praktické dovednosti při práci s instalacemi elektrického vedení v domech i průmyslových provozech, kontrole a měření elektrospotřebičů či jednotlivých součástek. Proniknou do tajů výroby plošných spojů, servisu výpočetní a kancelářské techniky, chladírenských a klimatizačních zařízení, číslicové a regulační techniky, zabezpečovacích systémů a dalších specifik elektrotechnického průmyslu. Žáci získávají v průběhu 3. a 4. ročníku praktické zkušenosti na provozních pracovištích spolupracujících firem.

 
 

Obory vzdělání pro autoopravárenství připravují budoucí automechaniky, autoelektrikáře a specialisty na automobilovou diagnostiku a elektronické systémy automobilů. Při studiu se žáci seznámí s mechanickými konstrukcemi automobilů, s odstraňováním mechanických i elektrických závad a se zásadami používání měřící a diagnostické techniky. U obou oborů zakončených maturitní zkouškou mají absolventi tříletých oborů vzdělání kompetence k používání diagnostiky řídících jednotek v automobilech, k odstraňování závad v elektronických obvodech a používání měřící a zabezpečovací techniky. V průběhu studia vykonávají žáci odborný výcvik v autoservisech sociálních partnerů (AUTOCENTRUM DOJÁČEK, PORSCHE INTER AUTO CZ s.r.o., Auto KELLY AUTOSERVIS, DOMANSKÝ s.r.o., atd.) a u výrobců osobních automobilů.

 
 

Obory vzdělání orientované na chemii se věnují zejména přípravě odborníků pro farmacii a pro oblast kontroly kvality potravin. V průběhu studia se žáci seznámí se základními chemicko-technologickými procesy, s postupy kontroly kvality léčiv nebo potravin v laboratorním a provozním měřítku. Absolventi se uplatní buď přímo ve výrobě léčiv, nebo v laboratořích zaměřených na kontrolu kvality léčiv a jakosti potravin. Žáci vykonávají odborný výcvik ve vyšších ročnících přímo v prostředí reálné praxe, například ve společnostech ZENTIVA GROUP, a.s., AQUATEST, a.s., DRUCHEMA. SŠ-COPTH spolupracuje i s dalšími firmami v rámci konání různých projektů pro žáky (např. firma BAYER a.s., projekt ,,Věda má budoucnost“).

 
 

Obory vzdělání pro oblast ekonomiky a podnikání a veřejné správy doplňují vhodně portfolio vzdělávací nabídky SŠ-COPTH. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se uplatní u zaměstnavatelů všech kategorií a oborů (živnostníci, obchodní podniky, výrobní podniky a finanční instituce). Ve čtvrtém ročníku mohou žáci splnit certifikační zkoušky z účetního programu POHODA. Absolventi oboru Veřejné správy najdou své uplatnění ve státní správě a samosprávách. U obou oborů vzdělání si žáci získané znalosti a dovednosti prohloubí i formou souvislé odborné stáže ve firmách a institucích a díky tomu se dokáží lépe zorientovat na trhu pracovních příležitostí po ukončení studia. Obory jsou také dobrou přípravou pro další studium na VOŠ a VŠ různého zaměření.

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German


 

Najdete nás na

 


Poslední fotogalerie

 

Jarmark řemesel a služeb