Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Domů > O naší škole > Oznámení > Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro přijetí pro školní rok 2021/2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro přijetí pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo, že ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Tento termín je závazný pro všechny školy (SŠ, SOŠ, SOU, Gymnázia, Obchodní akademie, atd.). Jestliže jste tedy již obdrželi jakoukoli formou informaci o tom, že Vaše dítě je přijato, je to určitě neoficiální a zcela v rozporu s nařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k výše uvedenému na takovou informaci nemusíte reagovat a doporučuji vyčkat na oficiální zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


SŠ-COPTH zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 20. května 2021 u vstupních dveří všech budov škol a na stránkách www.copth.cz.

 

Veškeré informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Praha 12. 5. 2021

 

Mgr. Josef Ležal, v.r.
ředitel školy