Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Domů > O naší škole > Školní poradenské pracoviště > Výchovní poradci

Výchovní poradci

Přehled výchovných poradců - pracoviště, kontakt, konzultační hodiny (po dohodě)

Poděbradská 1/179

Mgr. Michal Dittmayer
E-mail: dittmayer@copth.cz
Tel.: 736 256 842
Sudý týden: středa 15:15 - 16:10
Lichý týden: středa 15:15 - 16:10

Poděbradská 12

Mgr. Eliška Marhoulová
E-mail: marhoulova@copth.cz
Tel.: 246 092 323
Sudý týden: čtvrtek 14:30 - 15:15
Lichý týden: úterý 14:30 - 15:15

Pod Balkánem 599

Hana Tejnorová
E-mail: tejnorova@copth.cz
Tel.: 246 092 368
Tel.: 284 823 276
Sudý týden: každý den 7:00 - 7:45
Lichý týden: každý den 7:00 - 7:45

Novovysočanská 5

Mgr. Jana Kleiblová
E-mail: jana.kleiblova@sousluzeb.cz
Tel.: 284 080 420
Sudý týden: středa 10:40 - 13:30
Lichý týden:středa 9:50 - 12:15

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Žáci zejména 1. ročníků, kteří byli v péči PPP pro specifickou poruchu učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD apod.), a nemají platnou zprávu pro SŠ, mohou žádat o nové vyšetření buď v té poradně, kde mají spis, nebo v PPP dle obvodu školy.

Nové vyšetření je nutné i kvůli nové státní maturitě. Žákům se specifickými poruchami bude udělena vyšší časová dotace, o kterou nemůžou žádat, pokud nebudou mít nové vyšetření z PPP.

Poradna pro naši školu:

PPP pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. i fax: 266 312 530, 266 310 939
E-mail: poradna9@seznam.cz

Kontaktní psycholog: PhDr. Ladislava Trpáková