22.1.

Maturitní ples

Poslední fotogalerie


Školní klasifikace

(pouze z webu)

klasifikace

Konzultační hodiny

konzultace
Centrum odborné přípravy
studenti

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
, Praha 9, Poděbradská 1/179
(dále jen SŠ – COPTH): fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, zřizovatelem je HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.

Naše multioborová škola má v Praze 9 čtyři místa výkonu činnosti: v ulici Poděbradské 1 a 12, Pod Balkánem 599 a Českobrodské 32a. Přijďte mezi nás!

mapa míst výkonu naší školy
____________________________________________________________________
školní mail NZZ.gif   
____________________________________________________________________Aktuality

* Oznámení

Rekvalifikace v činnosti Příprava a zkoušky odborné způsobilosti pro práci v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb., § 5 a § 6 se koná ve Střední škole-Centru odborné přípravy technickohospodářském, Praha 9, Poděbradská 1/179 od pondělí 9. 2. 2015 do pondělí 16. 2. 2015. Zahájení kurzu je v 10.00 hod. a přihlášení účastníci musí při prezenci předložit doklad o dosaženém vzdělání v oborech elektro a o předchozí odborné praxi / pouze u § 6 – min. 1 rok odborné praxe /.
Písemné přihlášky do kurzu prosím zašlete na adresu školy, faxem na č. 266038988 resp. e-mail : cerveny@copth.cz nejpozději do 6. 2. 2015. V případě potřeby Vám další informace k organizaci kurzu poskytne ing. Červený / tel. č. 266 039 359 .* Od začátku nového roku pořádáme pro žáky lyžařské výcvikové kurzy na naší chatě
  ve Strážném u Vrchlabí. Aktuální informace o teplotě, sněhu atd.: odkaz1 odkaz2

* Ples absolventů a maturantů se koná 22. 1. 2015 od 19ti hodin v Lucerně.
  Imatrikulace žáků prvních ročníků bude součástí plesu.

* Přání ředitele školy

* Pravidla soutěže ENERSOL 2015

Veřejná zakázka na stavební práce „Dodávka a montáž vjezdové závory s ovládáním a přídavnými čipy v areálu Poděbradská 1, Praha 9“
(20. 10. 2014, Mgr. J. Ležal)   

* Předání sponzorského daru

* Bonusový program pro všechny žáky školy

* Bonusový program pro žáky 1. ročníků ekonomických a chemických oborů

* Bonusový program pro žáky 1. ročníků automobilních a elektrotechnických oborů

* Organizace školního roku 2014/2015

* Nabídka počítačových kroužků od února 2015